สถานการณ์ โควิด-19 ในเด็กไทย (อายุ 0-18 ปี) ตั้งแต่มีการระบาด ระลอกใหม่ 1 เมษายน 2564-28 กรกฎาคม 2564 เด็กติดเชื้อ สะสม 57,273 ราย (ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ) ฉบับที่ 4


โปรดเข้าสู่ระบบก่อนอ่านบทความนี้