เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร รอบ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2563


Update 2020-03-16


แพทยสภา ขอให้ทางสถาบัน ที่ยังมีตำแหน่งว่าง  จัดสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน รอบ 2 ประจำปี 2563  ได้เลย และขอให้ส่งรายชื่อแพทย์ที่คัดเลือก รอบ 2 ที่ได้แล้ว  ส่งมาให้ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563   แพทยสภาจะเปิดระบบให้แพทย์ประจำบ้านที่ได้  ไปลงระบบในวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2563   ในระบบ website: http://www.tmc.or.th/tcgme
 

Download files :

ใบสมัคร fellowship ประกาศรับสมัครของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไท... ศักยภาพต่อยอด(แพทยสภา)... ศักยภาพต่อยอด(ราชวิทยาลัย)... ศักยภาพสาขากุมารเวชศาสตร์(แพทยสภา)...