เชิญแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 และ แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ที่จะสมัครสอบความก้าวหน้าของการเรียนรู้ ในระหว่างฝึกอบรม (General Pediatric In-training Examination, Pie)


Update 2019-09-04


Download files :

การสมัครสอบ PIE 2562 PIE application form (ใบสมัครใหม่ เริ่มใช้ 2560)_E...