ข่าวและกิจกรรม


ประกาศราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่องการรับสมัครคัดเลือกประจำปี 2561


Update 2017-09-27


กำหนดการรับสมัครคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์/อนุสาขากุมารเวชศาสตร์เฉพาะทาง โดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปีการฝึกอบรม 2561 (รอบที่ 1)

กรณีที่ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ขอให้ส่งตามนี้ และจัดเรียงชุดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยครับ

  • ถ้าเลือก 1 สถาบัน  ขอให้เพิ่มเอกสารอีก 3 ชุด  เป็น 4 ชุด
  • ถ้าเลือก 2 สถาบัน  ขอให้เพิ่มเอกสารอีก 3 ชุด  เป็น 5 ชุด
  • ถ้าเลือก 3 สถาบัน  ขอให้เพิ่มเอกสารอีก 3 ชุด  เป็น 6 ชุด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรับสมัครของแพทยสภา

ประกาศรับสมัครของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

จำนวนแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไปที่เปิดรับปี 2561            สมัครสอบ คลิ๊กที่นี่ 

จำนวนแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาต่างๆที่เปิดรับประจำปี 2561

จำนวนแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (โรคข้อและรูมาติซั่ม, เวชบำบัดวิกฤต, พันธุกรรม, วัยรุ่น)

อนุสาขาที่รับรองจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี้ (โรคข้อและรูมาติซั่ม, เวชบำบัดวิกฤต, พันธุกรรม, วัยรุ่น)

 

กรณีส่งทางไปรษณีย์ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็น สำคัญ พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี “ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่

เลขที่บัญชี
"041-1-25163-5"