ข่าวและกิจกรรม


ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนท่านสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ และสมาคมกุมารแพทย์ฯ วาระ พ.ศ.2565-2568


Update 2021-11-12


          ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย  ขอเชิญชวนท่านสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ และสมาคมกุมารแพทย์ฯ วาระ พ.ศ.2565-2568   รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code