ข่าวและกิจกรรม


สำหรับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Bully


Update 2020-03-31


ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย. ร่วมกับชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย
ต้องการสร้างความตระหนักในเรื่องที่เด็กรังแกกัน. หรือคนรังแกคน และจัดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

จึงอยากเชิญชวนผู้บริหารโรงเรียนที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมเครือข่ายป้องกันและช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งรังแก Child Bullying

ขอรายชื่อโรงเรียนในเขต กรุงเทพมหานครที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเรื่องนี้. จำนวน 30 แห่ง

งานจะเริ่มดำเนินการเมื่อ สถานการณ์ covid -19 คลี่คลายแล้ว


หมายเหุต เปิดรับ 30 โรงเรียน เฉพาะโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ที่ผู้บริหารและทีมครูพร้อมทำงาน

ติดต่อที่ ผู้ประสานงานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
คุณ อรัญญา  ประเสริฐสุข
มือถือ 089-1402709

หรือ
ลงทะเบียนใน Google form สำหรับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Bully นี้
https://forms.gle/w2pRb3ZJFNAyJvcg6