ข่าวและกิจกรรม


ขอส่งคำแนะนำสำหรับเด็กและวัยรุ่นที่ประสบเหตุการณ์สะเทือนขวัญ เพื่อให้แพทย์ กุมารแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยกันดูแล เยาวชนและครอบครัว


Update 2020-02-13


ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอส่งคำแนะนำสำหรับเด็กและวัยรุ่นที่ประสบเหตุการณ์สะเทือนขวัญ เพื่อให้แพทย์ กุมารแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยกันดูแล เยาวชนและครอบครัว

ช่วยกันแชร์ นะครับ

#ดูแลเด็กและวัยรุ่นที่ประสบเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
#PTSD_Pediatric