ข่าวและกิจกรรม


เพื่อทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถให้การประเมินเพื่อรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พศ.2555


Update 2019-08-19


 www.md-voice.com/procedure

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

คุณกิติยา ภมรคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โทร. 02-419-6457

มือถือ 081-494-0249