ข่าวและกิจกรรม


แถลงข่าว เรื่อง "มลพิษ PM 2.5 ต่อสุขภาพเด็กและทารกในครรภ์"


Update 2020-01-27


แถลงข่าวจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง มลพิษ PM2.5 ต่อสุขภาพเด็กและทารกในครรภ์

 วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องประชุม 1 แพทยสภา ชั้น 7 อาคาร 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Download files :

แถลงการณ์จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่...