ข่าวและกิจกรรม


 
Date Title
2017-09-27 ประกาศราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่องการรับสมัครคัดเลือกประจำปี 2561
2017-05-15 48 ปี แพทยสภา ปูชนียแพทย์
- วันมหิดล พิธีวางพวงมาลา
2018-06-08 เชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย กิจกรรมของทางราชวิทยาลัยกุมารแพทย์
2020-01-27 แถลงข่าว เรื่อง "มลพิษ PM 2.5 ต่อสุขภาพเด็กและทารกในครรภ์"
2019-07-03 ประกาศราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยที่ 1/2562 แถลงการณ์ จุดยืน ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การใช้กัญชาทางการแพทย์ในเด็กและวัยรุ่น
2019-08-19 เพื่อทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถให้การประเมินเพื่อรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พศ.2555
2019-12-20 ขอเชิญผู้สนใจรว่มผลิตสื่อ "เลิกรังแกกันในโรงเรียนเถอะ...เพื่อนเอ๋ย"
2019-12-27 ถ้าลูกถูกแกล้งจะทำอย่างไร
2019-12-27 ถ้ารู้ว่าลูกไปแกล้งคนอื่นบ่อยๆ จะทำอย่างไร
2020-01-28 สัญญานเตือนว่าลูกของเราติดเกม
2020-02-13 ขอส่งคำแนะนำสำหรับเด็กและวัยรุ่นที่ประสบเหตุการณ์สะเทือนขวัญ เพื่อให้แพทย์ กุมารแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยกันดูแล เยาวชนและครอบครัว
2020-02-18 กลุ่ม NCD เสนอ ส.ว.พิจารณาคุมการตลาดอาหารหวาน มัน เค็ม
2020-03-10 ขอเชิญชม คลิป การบรรยาย "Update in COVID-19" โดย รศ.(พิเศษ)นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อเด็กแห่งประเทศไทย
2020-03-11 ประกาศเลื่อนงานประชุมประจำปีครั้งที่ 85
2020-03-12 โรคซึมเศร้าในวัยรุ่น
2020-03-31 สำหรับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Bully
2020-04-20 แบบฟอร์มการลงทะเบียนกุมารแพทย์
2021-03-26 ขอเชิญเสนอชื่อกุมารแพทย์ดีเด่นของราชวิทยาลัยกุมารฯ/สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
2021-05-05 Intensive Review in Pediatrics 2021
2021-06-01 Immunology perspective on COVID19 vaccine
2021-11-12 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนท่านสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ และสมาคมกุมารแพทย์ฯ วาระ พ.ศ.2565-2568