บรรยายออนไลน์ Pediatrics Playlist


Update 2021-08-30


ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้ารับชมการบรรยายออนไลน์ Pediatrics Playlist

Serial Seminars on COVID-19 in Children EP.1
วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564
เวลา 13.00-15.00 น.

Topic “Over view, Epidemiology of COVID-19 Fatality in Thai children, Vaccine Hot issue”

Pediatric COVID-19 Overview
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

Epidemiology of COVID-19 Fatality in Thai children
นายแพทย์กฤตินันท์ บุญรำไพ
นายแพทย์ปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามและเครือข่าย
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

COVID-19 Vaccine in Children: Hot issue I
รองศาสตราจารย์วนัทปรียา พงษ์สามารถ
กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ
ภาควชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

COVID-19 Vaccine in Children: Hot issue II
รองศาสตราจารย์ธันยวีร์ ภูธนกิจ
กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ
ภาควชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถลงทะเบียนได้โดยการสแกน QR Code หรือ กด/คลิก Link ด้านล่าง
https://forms.gle/6HwXRFKVUVheZV2S6

***เจ้าหน้าที่จะส่ง ZOOM ID และ PASSCODE ไปยัง E-mail address ของผู้ลงทะเบียน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564***

แพทย์ที่เข้ารับฟังการบรรยายจะได้รับ CME 2 Credits
***รับจำนวนจำกัดเพียง 300 ท่าน เท่านั้น***