ขอเชิญประชาพิจารณ์ Clinical Practice Guideline สำหรับงานประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 86 พ.ศ.2564


Update 2021-10-07


เรียน ท่านสมาชิกกุมารแพทย์ที่นับถือ
 
ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชาพิจารณ์ CPG  2 เรื่อง ที่จะเสนอในการประชุมใหญ่กุมารฯ ครั้งที่ 86 ผ่านทาง Virtual Meeting  ดังต่อไปนี้
 
    CPG 1:  Constipation (แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาเด็กท้องผูก พ.ศ. 2564)
 
                  วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 - 14.45 น. ห้องประชุม 1
 
    CPG 2: Pediatric Parenteral Nutrition(แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการให้อาหารทางหลอดเลือดดำใน ทารกและเด็ก พ.ศ. 2564)
 
                  วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 - 14.45 น. ห้องประชุม 2
 
ท่านสามารถ download CPG ฉบับร่างทั้ง 2 ฉบับ และ กรุณาให้ความเห็นและกรอกข้อมูลในแบบประเมิน CPG ได้ดังนี้
 
CPG 1 เรื่อง แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาเด็กท้องผูก พ.ศ. 2564
ฉบับร่าง : http://www.thaipediatrics.org/Media/media-20210917050431.pdf
URL เพื่อประเมิน CPG: https://forms.gle/PqtTfVpdWbExdUQT9 หรือ QR Code
CPG 2 เรื่อง แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการให้อาหารทางหลอดเลือดดำในทารกและเด็ก พ.ศ. 2564
ฉบับร่าง : http://www.thaipediatrics.org/Media/media-20210923064524.pdf
URL เพื่อประเมิน CPG: https://forms.gle/dRRA1bvgtBdawHra6 หรือ QR Code
        ทางราชวิทยาลัยจะดำเนินการจับฉลากให้รางวัลแก่ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคูปอง Starbucks มูลค่า 500 บาท จำนวน 12 รางวัล โดยจะแจ้งรายชื่อผู้โชคดีทาง website ของราชวิทยาลัย และติดต่อโดยทาง e mail หรือ ทางโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในแบบสอบถาม รวมทั้งจะลงชื่อผู้ร่วมประชาพิจารณ์ไว้ในบันทึกหน้าหลังสุดของ CPG
ขอขอบพระคุณล่วงหน้าในความร่วมมือค่ะ
ศ.พญ. อรุณวรรณ  พฤทธิพันธุ์
ศ.พญ.ดารินทร์  ซอโสตถิกุล
รศ.พญ.โสมรัชช์  วิไลยุค

Download files :

CPG pediatric parenteral nutrition_19 กย 64_เพื่อป... แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาเด็กท้องผูก พ.ศ. 2564...