สถานการณ์โควิด-19 ในเด็ก (อายุ 0-18 ปี) ในประเทศไทยตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 - 20 ตุลาคม 2564 (สัปดาห์ที่ 15-43) ฉบับที่ 7 เด็กติดเชื้อสะสมยืนยัน 261,225 ราย เสียชีวิตสะสม 50 ราย (ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กร


Update 2021-11-25


Download files :

ฉบับที่ 7 สถานการณ์ โควิด-19 ในเด็ก (week 43 20 Oc...