5 นาที รู้จริงเรื่องเด็กจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ EP.13 โรคตับคั่งไขมัน

5 นาที รู้จริงเรื่องเด็กจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ EP.13 โรคตับคั่งไขมัน

ภัยเงียบที่ต้องระวัง!!!…ที่ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่อาจจะกำลังเผชิญอยู่แต่ไม่รู้ตัว…

5 นาที รู้จริงเรื่องเด็กจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ EP.13 #โรคตับคั่งไขมัน

โดย รศ. พญ.ฉัตต์มณี เลิศอุดมผลวณิช
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางเดินอาหารและตับ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตาม สาระความรู้ 5 นาที รู้จริงเรื่องเด็กจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ
เพิ่มเติมได้ที่
Website
https://www.thaipediatrics.org/?cat=47

Youtube chanel
https://www.youtube.com/watch?v=vTsb33od81A