ขอเชิญกุมารแพทย์ และผู้สนใจทุกท่าน รับฟังรายการ คลินิก 101.5โดยสถานีวิทยุจุฬา (CU Radio) x ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอเชิญกุมารแพทย์ และผู้สนใจทุกท่าน รับฟังรายการ คลินิก 101.5โดยสถานีวิทยุจุฬา (CU Radio) x ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

📻 ขอเชิญกุมารแพทย์ และผู้สนใจทุกท่าน รับฟังรายการ คลินิก 101.5 โดยสถานีวิทยุจุฬา (CU Radio) x ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

📌 ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30-10.00 น.

หัวข้อ “น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ ใช้สำหรับผู้ป่วยโรคลมชัก”
โดย
รศ. นพ.ชัยยศ คงคติธรรม
กุมารแพทย์อนุสาขาประสาทวิทยา
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ช่องทางการรับฟัง :🎧 FM 101.5 MHz
หรือทางออนไลน์ : 🔗 https://curadio.chula.ac.th/Radio-Live.php

รับฟังย้อนหลังได้ทาง :🔗 https://curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php