รับชมย้อนหลัง การบรรยายวิชาการออนไลน์ หัวข้อเรื่อง “Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)”

รับชมย้อนหลัง การบรรยายวิชาการออนไลน์ หัวข้อเรื่อง “Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)”

การบรรยายวิชาการออนไลน์ ผ่าน application Doquity https://docquity.app.link/IIWuXtx28Jb

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 – 14.30 น.
หัวข้อเรื่อง “Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)”

วิทยากร
ผศ. พญ.อลิสรา ดำรงมณี
กุมารแพทย์อนุสาขาโรคทางเดินอาหารและตับ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ดำเนินรายการ
รศ. พญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์
กุมารแพทย์อนุสาขาโรคทางเดินอาหารและตับ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย