รับชมย้อนหลัง “Pediatric Delivery Facebook Live” หัวข้อ “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ TICS (โรคกล้ามเนื้อกระตุก)”

รับชมย้อนหลัง “Pediatric Delivery Facebook Live” หัวข้อ “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ TICS (โรคกล้ามเนื้อกระตุก)”

การเสวนาออนไลน์ ในรายการ “Pediatric Delivery Facebook Live” ผ่าน page Facebook https://www.facebook.com/RCPedT?mibextid=LQQJ4d

หัวข้อ “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ TICS (โรคกล้ามเนื้อกระตุก)”
วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2567
เวลา 12:00-13:00 น.

โดยวิทยากร
รศ. นพ.ชัยยศ คงคติธรรม
กุมารแพทย์อนุสาขาประสาทวิทยา
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย
อ. พญ.ศิโรรัตน์ สุวรรณโชติ
กุมารแพทย์อนุสาขาประสาทวิทยา
กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี