ขอเชิญรับชมการเสวนาออนไลน์ ในรายการ “คุยเรื่องลูกกับหมอเด็ก หัวข้อ “เทคนิคง่าย ๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กในการจัดการกับความวิตกกังวล”

ขอเชิญรับชมการเสวนาออนไลน์ ในรายการ “คุยเรื่องลูกกับหมอเด็ก หัวข้อ “เทคนิคง่าย ๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กในการจัดการกับความวิตกกังวล”

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจทุกท่าน รับชมการเสวนาออนไลน์ ในรายการ “คุยเรื่องลูกกับหมอเด็ก” ครั้งที่ 34 ผ่าน page Facebook https://www.facebook.com/RCPedT?mibextid=LQQJ4d

หัวข้อ “เทคนิคง่าย ๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กในการจัดการกับความวิตกกังวล”

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567
เวลา 12:00-13:00 น.

โดยวิทยากร
ผศ. พญ.นภัทร สิทธาโนมัย
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย
ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี