ประกาศ เรื่อง ความร่วมมือขับเคลื่อนการกวาดล้างโรคโปลีโอตามพันธสัญญานานาชาติ ด้วยการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV+3 OPV