ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัล การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน งานประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 88 ประจำปี 2566

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัล การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน งานประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 88 ประจำปี 2566

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัล

การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน งานประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 88 ประจำปี 2566