ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2566 ณ โรงแรมสุโกศล

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2566 ณ โรงแรมสุโกศล

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และ สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2566 ณ โรงแรมสุโกศล

ในโอกาสนี้ ได้ถือโอกาสแสดงมุฑิตาจิต ในโอกาสที่ ศ นพ สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธาน รวกท/สกท ครบรอบวันเกิด 81 ปี

และแสดงความยินดีกับ กรรมการ รวกท/สกท ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภา วาระ 2566-2568
ทั้ง 2 ท่าน คือ ศ นพ สมศักดิ์ โล่ห์เลขา และ รศ พญ ประสบศรี อึ้งถาวร

โดยยังมี กุมารแพทย์ อีก 2 ท่าน ได้รับเลือก เป็น กรรมการแพทยสภา ด้วยคือ
ผศ นพ ชนเมธ เตชะแสนศิริ และ ผศ นพ พิสนธ์ จงตระกูล
ขอแสดงความยินดี กับทุกท่าน