ถ่ายทอดสดการเสวนาออนไลน์ “คุยเรื่องลูกกับหมอเด็ก” หัวข้อ เทคนิคสำคัญที่ทำให้ลูกเห็นคุณค่าตนเอง 13/1/2566 12:00-13:00

ถ่ายทอดสดการเสวนาออนไลน์ “คุยเรื่องลูกกับหมอเด็ก” หัวข้อ เทคนิคสำคัญที่ทำให้ลูกเห็นคุณค่าตนเอง 13/1/2566 12:00-13:00

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดการเสวนาออนไลน์รายการ
“คุยเรื่องลูกกับหมอเด็ก” ผ่าน page Facebook ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 12:00-13:00 น.

หัวข้อ เทคนิคสำคัญที่ทำให้ลูกเห็นคุณค่าตนเอง

โดยวิทยากร
พญ.มนิสสรา เกตุแก้ว
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ดำเนินรายการโดย
ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี