การบรรยายวิชาการออนไลน์: Crisis intervention for mass casualty: How to help children and family professionally

การบรรยายวิชาการออนไลน์: Crisis intervention for mass casualty: How to help children and family professionally

Register now: https://forms.gle/X6SLLAkWzu3LZpmh9

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting
ในวันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00-13.00 น.

หัวข้อ “Crisis intervention for mass casualty: How to help children and family professionally”

โดยวิทยากร
อ.พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย
นพ.ไพศาล เลิศฤดีพร
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยการสแกน QR Code หรือ กด/คลิ๊ก Link ด้านล่างนี้
https://forms.gle/X6SLLAkWzu3LZpmh9

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิสิษฐ์ หิรัณย์ตระกูล
โทร.096-990-90-92