คุยเรื่องลูกกับหมอเด็ก EP.8: ฝึกลูกให้เป็นคนตรงเวลา ฝึกอย่างไร แบบไหน เมื่อไหร่ดี ?