คุยเรื่องลูกกับหมอเด็ก EP.4: เทคนิคง่าย ๆ เพื่อเพิ่มสมาธิเด็ก