คุยเรื่องลูกกับหมอเด็ก EP.3: อารมณ์ร้ายมาตั้งแต่เล็ก แก้ไขอย่างไร