ขอเรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ กฎหมายสำหรับหมอเด็ก EP.3 ในวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565

ขอเรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ กฎหมายสำหรับหมอเด็ก EP.3 ในวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ขอเรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ กฎหมายสำหรับหมอเด็ก EP.3
ในวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 13.30-15.00 น.
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

หัวข้อ Social Media ความเสี่ยง ที่คาดไม่ถึง

โดยวิทยากร
ทค. นพ.วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์ กลุ่ม 1
โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

ดำเนินรายการโดย
นพ.ไพศาล เลิศฤดีพร
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

แพทย์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจะได้รับ CME 1.5 Credits

ลงทะเบียนได้โดยการสแกน QR Code หรือ กด/คลิ๊ก Link
https://forms.gle/Eh7bz15PryJiNCco6
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิสิษฐ์ หิรัณย์ตระกูล โทร.096-990-90-92แชร์บทความนี้