ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานกับเด็ก เข้าร่วมโครงการวิจัย ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนออนไลน์ เรื่องเทคนิคการอ่านนิทานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานกับเด็ก