ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญกุมารแพทย์และผู้สนใจรับฟังการบรรยายวิชาการออนไลน์: Respiratory care in COVID-19

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญกุมารแพทย์และผู้สนใจรับฟังการบรรยายวิชาการออนไลน์: Respiratory care in COVID-19

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญกุมารแพทย์และผู้สนใจรับฟังการบรรยายวิชาการออนไลน์ Pediatrics Academic Webinar
ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น. ผ่าน application Docquity
ในหัวข้อเรื่อง Respiratory care in COVID-19

โดยวิทยากร
รศ. พญ.อารยา ศรัทธาพุทธ
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย
อ. พญ.อรสุธี ภราดร์วัฒน์
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์