ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญแพทย์ผู้สนใจ รับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ ผ่าน Application Docquity ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-15.00 น.

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญแพทย์ผู้สนใจ รับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ ผ่าน Application Docquity ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-15.00 น.

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญแพทย์ผู้สนใจ รับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ ผ่าน Application Docquity

ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565

เวลา 13.30-15.00 น.

หัวข้อ Hepatitis B Infection

โดยวิทยากร
รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางเดินอาหารและตับ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย
อ.พญ.กิรณา วีณิน
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางเดินอาหารและตับ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

แพทย์ที่รับชมจะได้รับ CME 1.5 Credits