คำชี้แจง เรื่อง โรคฝีดาษวานร จาก 5 องค์กรวิชาชีพทางการแพทย์

คำชี้แจง เรื่อง โรคฝีดาษวานร จาก 5 องค์กรวิชาชีพทางการแพทย์

คำชี้แจง เรื่อง โรคฝีดาษวานร จาก 5 องค์กรวิชาชีพทางการแพทย์ ได้แก่

  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
  • สมาคมโรคติดเชื้อฯ
  • ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ
  • สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กฯ
  • และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันฯ


แชร์บทความนี้