ความชุกของปัญหาด้านสุขภาพจิตและการใช้สารเสพติดของวัยรุ่นไทยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลระหว่าง พ.ศ. 2558–2562


โปรดเข้าสู่ระบบก่อนอ่านบทความนี้