อุบัติการณ์และการกระจายของโรคไตอักเสบหลังการติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส ของผู้ป่วยเด็กที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลในประเทศไทยในช่วงปี 2558-2562


โปรดเข้าสู่ระบบก่อนอ่านบทความนี้