การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากภาวะ Diabetic Ketoacidosis (DKA) ในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 (T1D) ในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562


โปรดเข้าสู่ระบบก่อนอ่านบทความนี้