ความชุกและข้อมูลการแพ้ยาชนิด Stevens-Johnson Syndrome (SJS) และ Toxic Epidermal Necrolysis (TEN) ของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล: การศึกษาแบบ 5 ปีย้อนหลัง


โปรดเข้าสู่ระบบก่อนอ่านบทความนี้