บทความ อนุสาขาต่างๆ

บทความ อนุสาขาต่างๆ

บทความสำหรับประชาชน  19  อนุสาขา

1. Adolescent (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์วัยรุ่น)

          1.1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559

          1.2. รัก…วัยรุ่นยุคใหม่อย่างเข้าใจ

          1.3. ผู้หญิง…วัยแรกรุ่น

          1.4. ผู้ชาย…วัยแรกรุ่น

          1.5. คุยกับลูกเรื่องเพศ และความสัมพันธ์

          1.6. เรื่องเพศกับความสัมพันธ์ในวัยรุ่น

          1.7. เพศสัมพันธ์ ความสุข หรือความเสี่ยง

          1.8. เพศหลากหลาย กับวัยรุ่น

          1.9. เพศหลากหลาย กับวัยรุ่น Part 2 

          1.10. โรคกลัวอ้วน กับวัยรุ่น

          1.11. โรคกลัวอ้วน กับวัยรุ่น Part 2

          1.12. วัยใส ใส่ใจสุขภาพ

          1.13. ช่วยลูกวัยรุ่นก้าวผ่านปัญหา

          1.14. วัยรุ่น…แค่เซ็งหรือซึมเศร้า

          1.15. วัยรุ่น…แค่เซ็งหรือซึ่มเศร้า Part 2

          1.16. เจาะ สัก เท่ได้ไม่ต้องเสี่ยง

          1.17. วัยรุ่น…ออนไลน์

          1.18. วัยรุ่นออนไลน์ Part 2

          1.19. วัยรุ่นกับเกมส์คอมพิวเตอร์

          1.20. วัยรุ่นกับเกมส์คอมพิวเตอร์ Part 2

          1.21. บุหรี่เทดี หรือมีภัย

          1.22. ยาเสพติดกับวัยรุ่น

          1.23. ยาเสพติดกับวัยรุ่น Part 2

3. Ambulatory and Toxicology (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกและพิษวิทยา)

          3.1. Guideline for Injury Prevention in Well Child Care-final

5. Critical Care (เวชบำบัดวิกฤต)

6. Dermatology (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา)

         6.1. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนังเด็ก

         6.2. ยากันแดดในเด็ก จำเป็นหรือไม่

         6.3. โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (NEW)

7. Development (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม)

          7.1. การเลิกใช้ขวดนม  (Bye-bye Bottle)

          7.2. เลี้ยงลูกอย่างไรให้สมบูรณ์ทั้งไอคิว (IQ)  และ อีคิว (EQ)

          7.3. คู่มือสำหรับพ่อแม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็ก ตอน วัยเด็กเล็ก 0-3 ปี

          7.4. คู่มือสำหรับพ่อแม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็ก ตอน เด็กวัยอนุบาล 3-6 ปี

          7.5. คู่มือสำหรับพ่อแม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็ก ตอน เด็กวัยเรียน 6-12 ปี

          7.6. คู่มือสำหรับพ่อแม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็ก ตอน วัยรุ่น ไม่ยากอย่างที่คิด

          7.7. พัฒนาการและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยเรียน: สาหรับคุณครู

          7.8. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการในเด็กวัยอนุบาล : สำหรับคุณครู

10. Genetics (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคพันธุกรรม)

12. Infectious (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ)

            12.1. วัคซีนน่ารู้

            12.2. ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่

            12.3. ไข้เลือดออกน่ารู้

            12.4. ยาแก้อักเสบซื้อเองได้ไหม

            12.5. ลูกมีไข้ทำอย่างไร

            12.6. โรคเอดส์ในเด็ก

            12.7. เด็กกับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

            12.8. ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทยปกติ 2560

            12.9. โรคไข้ซิกา ( Zika virus disease )

            12.10. โรคที่มากับฤดูหนาว ตอนที่ 1: ไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่

            12.11. โรคที่มากับฤดูหนาว ตอนที่ 2: โรคปอดบวม

            12.12. โรคที่มากับฤดูหนาว ตอนที่ 3: โรคหัด และโรคหัดเยอรมัน

            12.13. โรคที่มากับฤดูหนาว ตอนที่ 4: โรคไข้สุกใส

            12.14. รู้จักโรคอีโบลา โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

            12.15. ไข้สมองอักเสบเจอี

            12.16. หุ่นยนต์จุลินทรีย์ 

            12.17. โรคคอตีบ 

            12.18. โรคไอกรน (Pertussis)

            12.19. โรคมือเท้าปาก

            12.20. โรคมือ เท้า ปาก และการติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 

            12.21. รู้ทันโรคติดต่อ – โรคมือ เท้า ปาก

            12.22. โรคพิษสุนัขบ้า…ไม่ได้บ้าแค่สุนัข !!

            12.23. DENGUE: A GLOBAL HEALTH THREAT

            12.24. DENGUE: A GLOBAL CONCERN

            12.25. I WILL SURVIVE

            12.26. FLU and YOU

            12.27. เอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัคซีนสำหรับประชาชน

            12.28. สุขอนามัยกับการล้างมือ

            12.29. ไข้หวัดหมูไอโอวา เชื้อหวัดสายพันธุ์ใหม่

            12.30. หน้าหนาว ระวังไวรัสโรตา !

            12.31. เคล็ดลับรับมือไข้หวัดใหญ่

            12.32. ป้องกันก่อน มั่นใจกว่า กับไวรัสโรต้า

            12.33. ความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อในเด็กทารกที่เสียสมดุลโครงสร้างร่างกาย

            12.34. โรคติดต่อและอันตรายที่มากับภาวะน้ำท่วมและหลังน้ำท่วม

            12.35. วัคซีนป้องกันโรคชนิดต่างๆ

            12.36. วัคซีนป้องกัน โรคไข้สมองอักเสบเจอี

            12.37. โรค ไอ พี ดี (Invasive Pneumococcal Disease)

            12.38. วัคซีน…น่ารู้ 

            12.39. สื่อความรู้ การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค

            12.40. คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

            12.41. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ความจำเป็นสำหรับหญิงตั้งครรถ์และเด็กเล็ก

            12.42. ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าสำหรับประชาชน พ.ศ.2562

            12.43. การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมสำหรับประชาชน พ.ศ.2562

13. Nephrology (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต)

            13.1.  โรคไตอักเสบในเด็ก พ.ศ.2563

14. Neurology (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา)

15. Newborn (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด)

            15.1. ภาวะความผิดปกติแต่กำเนิด  (congenital anomaly) พ.ศ. 2558

16. Nutrition (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ)

            16.1. โภชนาการเด็กอายุ 1-3 ปี สูงดีสมส่วน 

            16.2. โภชนาการเด็กอายุ 4-5 ปี สูงดีสมส่วน 

            16.3. โภชนาการหญิงตั้งครรภ์

            16.4. โภชนาการหญิงให้นมบุตร 

            16.5. อาหารทารกอายุ 6 เดือน

            16.6. อาหารทารกอายุ 7 เดือน

            16.7. อาหารทารกอายุ 8 เดือน

            16.8. อาหารทารกอายุ 9-12 เดือน

            16.9 คำแนะนำการให้อาหารตามวัยสำหรับทารกและเด็กเล็ก

            16.10 วีดิทัศน์ “คำแนะนำอาหารทารกและเด็กเล็ก”

            16.11 ความสัมพันธ์ของการให้อาหารทารกและเด็กเล็กกับการเติบโตด้านส่วนสูงของเด็ก

            16.12 อาหารสําหรับทารกที่มีวัตถุประสงค์พิเศษหรืออาหารทางการแพทย์

            16.13 เด็กไทยกับการบริโภคนม
                        16.13.1 บทความ “เด็กไทยกับการบริโภคนม”

                        16.13.2 วีดิทัศน์ “เด็กไทยกับการบริโภคนม”

                        16.13.3 วีดิทัศน์ “นมกับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง”

17. Psychiatry (จิตเวชเด็กและวัยรุ่น)

          17.1. เทรนเนอร์ลูก…ก่อนที่ลูกจะไปเป็นเทรนเนอร์โปเกม่อน

          17.2. ความคิดเชิงวิพากษ์(Critical thinking )สร้างได้ตั้งแต่วัยเด็ก

          17.3. การฝึกสอนเด็กให้รับมือกับเหตุการณ์รุนแรง

          17.4. ทำงำนร่วมกัน สร้ำงได้ตั้งแต่วัยเด็ก

          17.5. ทักษะอารมณ์และสังคมในเด็ก

          17.6. สื่อสารสร้างสรรค์ เริ่มต้นได้ในครอบครัว

          17.7. การหย่าร้างกับวัยรุ่น

          17.8. เตรียมลูกเพื่อเผชิญกับการหย่าร้างของพ่อแม่

          17.9. กิจกรรมที่บ้านช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

          17.10.  กิจกรรมที่บ้านช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 สำหรับวัยรุ่น

          17.11.  กิจกรรมที่บ้านช่วงที่มีการระบาดของCOVID-19สำหรับเด็กวัยเรียน 6-12ปี

          17.12. ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

          17.13. LGBTQ ความหลากหลายทางเพศในเด็กและวัยรุ่น

          17.14. การเล่นกับเด็กวัยเรียน

          17.15. จิตตกทำอย่างไร

          17.16. ช่วยลูกฝึกสมาธิ

          17.17. ทำอย่างไรเมื่อจับได้ว่าลูกโกหก

          17.18. เทคนิคการชม

          17.19. เทคนิคการเตือน

          17.20. พ่อแม่ควรปลูกฝังอย่างไรให้ลูกมีความฝันและเป้าหมายในชีวิต

          17.21. พ่อแม่จะป้องกันปัญหาติดเกมในเด็กและวัยรุ่นได้อย่างไร

          17.22. เมื่อลูกไม่อยากไปโรงเรียน

          17.23. เมื่อลูกเริ่มทำร้ายตัวเอง พ่อแม่ควรทำอย่างไร

          17.24. เมื่อลูกสูญเสีย ควรสื่อสารและช่วยเหลือลูกอย่างไร

          17.25. เมื่อหนูได้รู้จักการพลัดพรากและความตาย

          17.26. เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนดี มีศีลมีธรรม

          17.27. เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความยืดหยุ่น ปรับตัวต่อปัญหาชีวิต

          17.28. เลือกโรงเรียนให้ลูกอย่างไร

          17.29. วัย 1-2 ปีกับการควบคุมตัวเอง

          17.30. สอนลูกเรื่องเพศ

          17.31. สื่อสารกับลูกอย่างไร ในบ้านที่คนในบ้านติดสุรา

          17.32. อนุบาลควรเรียนรู้อะไร