ข่าวและกิจกรรม


ประกาศราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่องการรับสมัครคัดเลือกประจำปี 2560


Update 2016-09-26


กำหนดการรับสมัครคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์/อนุสาขากุมารเวชศาสตร์เฉพาะทาง โดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปีการฝึกอบรม 2560 (รอบแรก)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรับสมัครของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย         

จำนวนแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไปที่เปิดรับปี 2560            สมัครสอบ คลิ๊กที่นี่ 

จำนวนแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาต่างๆที่เปิดรับประจำปี 2560

อนุสาขาที่รับรองจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี้ (โรคข้อและรูมาติซั่ม, เวชบำบัดวิกฤต, พันธุกรรม, วัยรุ่น)