ข่าวและกิจกรรม


ประกาศราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่องการรับสมัครคัดเลือกประจำปี 2560


Update 2017-04-04


กำหนดการรับสมัครคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์/อนุสาขากุมารเวชศาสตร์เฉพาะทาง โดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปีการฝึกอบรม 2560 (รอบสอง)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรับสมัครของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย         

จำนวนแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ทั่วไปที่เปิดรับปี 2560            สมัครสอบ คลิ๊กที่นี่ 

จำนวนแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาต่างๆที่เปิดรับประจำปี 2560

จำนวนแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (โรคข้อและรูมาติซั่ม, เวชบำบัดวิกฤต, พันธุกรรม, วัยรุ่น)

อนุสาขาที่รับรองจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี้ (โรคข้อและรูมาติซั่ม, เวชบำบัดวิกฤต, พันธุกรรม, วัยรุ่น)

 

กรณีส่งทางไปรษณีย์ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็น สำคัญ พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี “ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่

เลขที่บัญชี
"041-1-25163-5"