ข่าวและกิจกรรม


ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ครั้งที่ 82


Update 2017-02-09


          เนื่องด้วยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จะให้ทุนสนับสนุนแก่สมาชิก รวกท./สกท. เพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ครั้งที่ 82 Interdisciplinary Case-Base Approach ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยทางราชวิทยาลัยกุมารฯ และสมาคมกุมารแพทย์ฯ ซึ่งเป็นองค์กรกลางในการคัดเลือกบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ครั้งที่ 82 โดยจะรับผิดชอบเรื่องค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

สามารถส่งใบสมัครมาได้ที่นี่


 

Download files :

ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ครั... รายละเอียดใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนประชุมใหญ่กุมารเว...