ข่าวและกิจกรรม


 
Date Title
2017-09-27 ประกาศราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่องการรับสมัครคัดเลือกประจำปี 2561
คำชี้แจงราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
2017-02-27 ระเบียบทุนวิจัยและสหสาขาวิชา
2017-05-02 การเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์การนอนหลับ
2017-05-15 48 ปี แพทยสภา ปูชนียแพทย์
โครงการรับรองการศึกษาอย่างต่อเนื่องของกุมารแพทย์
2017-06-19 ประกาศรายนามผลสอบ แพทย์ที่ผ่านการสอบหนังสืออนุมัติฯ และ การสอบ CRQ สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2560
2017-11-01 ขอเชิญสมัครขอรับทุนโครงการวิจัยแบบสหสถาบันและสหสาขาวิชา
2017-11-22 งานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมโภชนาการเด็ก และชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย เรื่อง Nutrition2018 ประชุมวิชการ ครั้งที่ 19
2017-11-27 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต่างๆ ประจำปี 2561