ข่าวและกิจกรรม


 
Date Title
2017-09-27 ประกาศราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่องการรับสมัครคัดเลือกประจำปี 2561
2019-01-23 ทุน Asian Pacific Pediatric Association (APPA)
2017-05-02 การเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์การนอนหลับ
2017-05-15 48 ปี แพทยสภา ปูชนียแพทย์
2018-03-06 คู่มือสำหรับพ่อแม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็ก ตอน เด็กวัยอนุบาล 0-3 ปี
วันมหิดล พิธีวางพวงมาลา
2018-03-07 คู่มือสำหรับพ่อแม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็ก ตอน เด็กวัยอนุบาล 3-6 ปี
2018-03-07 คู่มือสำหรับพ่อแม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็ก ตอน เด็กวัยอนุบาล 6-12 ปี
2018-03-07 คู่มือสำหรับพ่อแม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็ก ตอน วัยรุ่น ไม่ยากอย่างที่คิด
2018-06-08 เชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย กิจกรรมของทางราชวิทยาลัยกุมารแพทย์
2019-02-12 แถลงข่าว เรื่อง "มลพิษ PM 2.5 ต่อสุขภาพเด็กและทารกในครรภ์"
2019-04-30 CPG โรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease)