การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 85 Theme: Pediatric Emergency: Think Smart, ACT Fast in COVID - 19 Era


Update 2020-03-16


กรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินที่ได้รับจากธนาคาร

Pay-in slip/ ATM slip ส่งทางไปรษณีย์

หรือ Email: Khanthapok@yahoo.co.th
เมื่อส่งแล้วกรุณาแจ้งคุณเรณู ขันธโภค 02-716-6200 กด 4

เพื่อยืนยันว่า รวกท./สกท. ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

 

Download files :

ประชุมใหญ่กุมาร 85 อนุมัติweb