ประชุมวิชาการ The 10th Congress of The Asian Society for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (ASCAPAP 2019)


Update 2019-10-09


ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และ สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 

ขอเชิญแพทย์ ทีมสหวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานทางด้านเด็กและเยาวชน และ ผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ  The 10th Congress  of The Asian Society for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (ASCAPAP 2019) 

ในวันที่ 9-11 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม ดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

โดยมีการบรรยาย และ workshop ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.  ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเด็กทุกรูปแบบ

การเปิดรับสมัครเข้า(early bird rate) เริ่ม 1 เมษายน -30 มิถุนายน 2562

กำหนดส่ง abstract เพื่อนำเสนองานวิจัย เริ่มวันที่ 1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2562

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และ สมัคร ได้ที่ website www.ascapap2019.org

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail  :  ascapap2019@gmail.com