การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 82 Interdisciplinary Case-Based Approach วันที่ 26-28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรีการประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์  ครั้งที่ 82

Interdisciplinary Case-Based Approach

วันที่ 26-28 เมษายน 2560

ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี

ขออนุมัติข้าราชการเข้ารับการประชุมใหญ่กุมารฯ ครั้งที่ 82 สามารถดาวห์โหลดได้ที่นี่

Download files :

ประชุม 82 ตารางการประชุม 82 (Update)...