ขอเชิญสมัครขอรับทุนโครงการวิจัยแบบสหสถาบันและสหสาขาวิชา


Update 2018-02-07


     ตามที่ราชวิลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานวิจัยสหสถาบันและสหสาขาวิชา ในหัวข้อที่เป้นประโยชน์และชี้นำสังคมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กไทย

สามารถดาวห์โหลดเอกสารการขอรับทุนได้ที่ข้างล่างนี้ครับ

Download files :

จดหมายขอรับทุนโครงการวิจัยฯ... ระเบียบทุนวิจัยสหสถาบันและสหสาขาวิชา...