ขอเชิญประชาพิจารณ์ Clinical Practice Guideline สำหรับงานประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 84 พ.ศ.2562


Update 2019-03-15


กรุณาประเมิน CPG ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ (ท่านสามารถดาวห์โหลดไฟล์ CPG ที่ด้านล่าง)

- CPG 1 infantile hemengioma

- CPG 2 Acute respiratory infection

- CPG 3 Severe acute malnutrition

- CPG 4 Idiopathic/Immune thrombocytopenic purpura(ITP)

- CPG 5 Chronic kidney diseases

- CPG 6 Acute febrile illness

Download files :

CPG 1 hemangioma (ฉบับร่าง) CPG 2 Lower (ฉบับร่าง) CPG 2 Upper (ฉบับร่าง) CPG 2 Wheeze (ฉบับร่าง) CPG 3 Severe acute malnutrition (ฉบับร่าง)... CPG 4 ITP guideline in Children-revise (ฉบับร่าง)... CPG 5 CKD draft (ฉบับร่าง) CPG 6 ติดเชื้อ ฉบับร่าง...