แบบประเมิน Clinical Practice Guideline สำหรับงานประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 83กรุณาเลือกแบบประเมินให้ตรงกับหัวข้อที่ท่านใช้ในงานประชุมในครั้งนี้ด้วยครับ

- CPG 1 infantile hemengioma

- CPG 2 Acute respiratory infection

- CPG 3 Severe acute malnutrition

- CPG 4 Idiopathic/Immune thrombocytopenic purpura(ITP)

- CPG 5 Chronic kidney diseases

- CPG 6 Acute febrile illness