บทความ อนุสาขาต่างๆ


Update 2016-12-07 Author :ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แฟ่งประเทศไทย


บทความสำหรับแพทย์  19  อนุสาขา

1. Adolescent (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์วัยรุ่น)

2. Allergy (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน)
          2.1. การส่งตรวจ food specific IgG

3. Ambulatory and Toxicology (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกและพิษวิทยา)

          3.1. Management of poisoned child  พ.ศ.2556

          3.2. Medication Ordering to Reduce Errors

          3.3. Management of Lead Exposure

          3.4. Approaches to diagnosis and clinical

4. Cardiovascular (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ)

5. Critical Care (เวชบำบัดวิกฤต)

6. Dermatology (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา)

          6.1. ผื่นผ้าอ้อม (Irritant Diaper Dermatitis) พ.ศ. 2556

7. Development (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม)
          7.1. กิจกรรมตามวัยเพื่อส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการและการควบคุมตนเอง
          7.2. ความบกพร่องในการเรียนรู้  (Learning disorder)
          7.3. ภาวะนอนไม่หลับในเด็ก

8. Endocrine  (อนุสาขาเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม)

          8.1. แนวทางในการวินิจฉัยโรคพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด (Hypothyroidism) พ.ศ. 2557

9. Gastroenterology  (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ)

          9.1. แนวเวชปฏิบัติการรักษาโรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน พ.ศ. 2556

10. Genetics  (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคพันธุกรรม)

          10.1. โรคพันธุกรรมเมตาบอลิค (Inherited Metabolic Disorders) พ.ศ.  2556

11. Hemato-Oncology  (สาขาโลหิตวิทยา และมะเร็งในเด็ก)
          11.1. แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาภาวะเลือดออกง่าย
          11.2. โรควอนวิลลิแบรนด์  (von Willebrand disease)
          11.3. Updated in Pediatric Thrombophilia

12. Infectious  (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ)

13. Nephrology  (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต)

          13.1. Multiorgan failure and the kidney

          13.2. Dosing Guidelines for Patients with Decreased Renal Function

14. Neurology  (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา)

15. Newborn  (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด)

          15.1. แนวทางการกู้ชีพทารกแรกเกิด (Neonatal Resuscitation) พ.ศ.2554 

16. Nutrition  (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ)
          16.1. เปปไทด์จากถั่วเหลือง 

17. Psychiatry  (สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น)

18. Pulmonology   (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ)

19. Rheumatology   (อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคข้อและรูมาติสม)